Powierzenie obowiązków komendanta w Aleksandrowie Kujawskim