Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie