Powołanie zastępcy komendanta miejskiego we Włocławku