Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Murzynko