Raport dobowy

Raport z dnia: 2020-07-12
Pożary 7 Zag. miejscowe 44 Alarmy fałszywe 4
małe 6 małe 7 złośliwe 0
średnie 1 lokalne 37 w dobrej wierze 3
duże 0 średnie 0 z instalacji wykrywania 1
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0