Raport dobowy

Raport z dnia: 2020-04-07
Pożary 40 Zag. miejscowe 62 Alarmy fałszywe 7
małe 38 małe 4 złośliwe 0
średnie 1 lokalne 58 w dobrej wierze 5
duże 1 średnie 0 z instalacji wykrywania 2
bardzo duże 0 duże 0
gigantyczne 0