Ścieżki edukacyjne – ogniki

Ścieżki edukacyjne w województwie kujawsko-pomorskim powstały m.in. w oparciu o Program ”wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkoły – Bezpieczna+”. Jego głównym celem jest „poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania we współpracy m.in. z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa (…) oraz  tworzenie miejsc edukacji.
W celu zachowania wysokiej jakości zajęć praktycznych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zajęcia prowadzą specjalnie do tego przygotowani, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 6 ścieżek edukacyjnych, każda z nich wykorzystuje do tego zaplecze logistyczne komendy lub jednostki ratowniczo – gaśniczej, posiada swój regulamin, zgłoszenia przyjmuje telefonicznie i prowadzi swój, indywidualny harmonogram spotkań.

OGNIK w Inowrocławiu
OGNIK w Wąbrzeźnie