Spotkanie opłatkowe służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji