Spotkanie podsumowujące stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie grudziądzkim w 2019 roku