Strategia 2008 – 2020

Uprzejmie informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu opracowany został projekt “Strategii rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008-2020”.

Dokument ten jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, które trwać będą do 27 lutego 2008 r. “Strategia rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008-2020” jest opracowaniem określającym kierunki rozwoju i cele strategiczne ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja założeń strategii pozwoli skutecznie i efektywnie realizować zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i ochroną ludności naszego regionu.

Wnioski i propozycje zmian prosimy przesyłać zgodnie z załączonym poniżej kwestionariuszem na adres email: straz@kujawy.psp.gov.pl