Wydział Techniczny

st. bryg. mgr inż. Robert Kulasiński

Naczelnik Wydziału

+48 56 6580130


mł. bryg. mgr inż. Marcin Jarząbkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

+48 56 6580131