Uroczyste przekazanie sprzętu dla KP PSP w Radziejowie